Our location managers effectively organize locations for the crew and experienced

stage managers and grips are taking care of every detail and maintain

 order which both provides comfortable working conditions.

 

LOCATION MANAGERS

Dagmara Puławska

Michał Bystry

Małgorzata Majer

malgorzatamajer@daul.pl

dagmarapulawska@daul.pl

michalbystry@daul.pl

Patryk Być

Kinga Jurek

Jakub Mechowski

kingajurek@daul.pl

patrykbyc@daul.pl

jakubmechowski@daul.pl

Wojtek Bogacki

Ania Boryś

Maciej Żelechowski

annaborys@daul.pl

wojtekbogacki@daul.pl

maciejzelechowski@daul.p

SET MANAGERS

Paweł Płoszaj

Kinga Jurek

Marcin Wadowski

kingajurek@daul.pl

Emil Jasonek

SERVICING

Piotr Kadziołka

Grzegorz Gołąb

KEY GRIP

Rafał Łojek

Marcin Gicała

Krzysztof Cylinc

Maciej Luty

Jakub Hachaj

Tomasz Purzycki

Grzegorz Stachowicz

Wiesław Gawlik

Jan Marzec

Piotr Bałucki

Piotr Grudzień

Staszek Bielak

Grzegorz Zińkiewicz

Robert Zalewski